Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για επιλογή αναδόχου στην Τ.Κ. Αγρελιάς της Δ.Ε. Παληκάστρου

24 Μαΐου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει την με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: "Έργα υποδομής στην Τ.Κ. Αγρελιάς της Δ.Ε. Παληοκάστρου του Δήμου Τρικκαίων. Continue Reading Διακήρυξη για επιλογή αναδόχου στην Τ.Κ. Αγρελιάς της Δ.Ε. Παληκάστρου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: Ιακωβάκη 5
Ταχ. Κωδ.: 42100
Τρίκαλα, 24/5/2017

1.Τεχνική περιγραφή

2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΡΕΛΙΑ

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

4.ΣΑΥ

5.ΦΑΥ

6.ΕΣΥ

7.Έντυπο προσφοράς

8 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

9.ΤΕΥΔ 2017