Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για επιλογή αναδόχου στην Τ.Κ. Αγρελιάς της Δ.Ε. Παληκάστρου

24 Μαΐου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει την με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: "Έργα υποδομής στην Τ.Κ. Αγρελιάς της Δ.Ε. Παληοκάστρου του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: Ιακωβάκη 5
Ταχ. Κωδ.: 42100
Τρίκαλα, 24/5/2017

1.Τεχνική περιγραφή

2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΡΕΛΙΑ

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

4.ΣΑΥ

5.ΦΑΥ

6.ΕΣΥ

7.Έντυπο προσφοράς

8 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

9.ΤΕΥΔ 2017