Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για επισκευή κάδων απορριμμάτων

20 Απριλίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1.100lt. Continue Reading Διακήρυξη για επισκευή κάδων απορριμμάτων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: panef@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 20/4/2018
Αριθ. Πρωτ.: 14052

5.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

6.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ