Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για φωτοτυπικό υλικό, υλικό εκτυπώσεων, τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων

8 Νοεμβρίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην ανάθεση της προμήθειας: φωτοτυπικού υλικού, υλικού εκτυπώσεων, τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 8/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 43208

43208_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΦΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ