Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)

28 Απριλίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: Ασκληπιου 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ.: 2431063269
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 28/4/2021

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΤΕΥΔ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑΜ