Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για παροχή υπηρεσιών για την ομάδα Α' στεγνοκαθαριστηρίου

22 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α΄ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ για τις ανάγκες των δομών υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 22/9/2017
Αριθ. Πρωτ.: 49893

9.Β.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΥΠΗΡ –

2β_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017

10.Β.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –