Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για πολυετή εκμίσθωση έκτασης στην Τ.Κ. Διαλεκτού

11 Ιανουαρίου 2018
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων προκηρύσσει φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου, για την εκμίσθωση της καλλιεργήσιμης γης της Τοπικής Κοινότητας Διαλεκτού, που επιδέχεται καλλιέργεια και δενδροκομία.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: Κυριακοπούλου Μαρία
Τηλ.: 2431351112
Τρίκαλα, 11/1/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1009

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΛ ΔΙΑΚ ΤΡΙΚΑΛΑ 15