Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια αναλώσιμων υλικών ξύλινων μουσικών οργάνων

10 Οκτωβρίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ για τις ανάγκες της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 10/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 38277

6.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 8-10-201

7.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

8.ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ