Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια αρδευτικών υδρομέτρων

19 Ιούνιος 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια & τοποθέτηση υδρομέτρων, σε σημεία υδροληψίας (δημοτικές γεωτρήσεις, πηγές, δεξαμενές κ.α.) του Δήμου Τρικκαίων, του Τμήματος Ανάπτυξης Υπαίθρου, της Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας. Continue Reading Διακήρυξη για προμήθεια αρδευτικών υδρομέτρων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42132
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351203
Email: tsitsika@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 19/6/2018
Αριθ. Πρωτ.: 22736

7.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ για προμήθεια

8.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ