Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια Χριστουγεννιάτικων δένδρων & στολιδιών

26 Νοεμβρίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας Χριστουγεννιάτικων δένδρων και στολιδιών για τις δομές του τμήματος Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΓΕΛΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 26/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 45960

4.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ

1.Τεχνική περιγραφή για προμήθεια Χριστουγεννιάτικων Δέντρων 12-11-18

5.ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝ.-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ. ΔΕΝΔΡΑ & ΣΤΟΛΙΔΙΑ