Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια έτοιμου φαγητού Μουσικού Σχολείου & ΚΗΦΗ

4 Ιουνίου 2020
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α΄) η «Προμήθεια έτοιμου φαγητού» για τη σίτιση των μαθητών μαθητών μουσικού σχολείου Τρικάλων, για το σχολικό έτος 2020 – 2021 και των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ, για το έτος 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 4/6/2020
Αριθ. Πρωτ.: 15048

15048_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_v1 ΣΙΤΙΣΗ

15087_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_MEΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ