Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος

27 Απριλίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και άλλων τεχνικών έργων, από την Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 27/4/2018
Αριθ. Πρωτ.: 15041

6.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

9.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ