Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια φρέσκου γάλακτος

25 Ιουνίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια Φ Ρ Ε Σ Κ Ο Υ Γ Α Λ Α Κ Τ Ο Σ ως παροχή σε είδος, για τις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων των νομικών προσώπων του Δήμου Τρικκαίων. Continue Reading Διακήρυξη για προμήθεια φρέσκου γάλακτος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351213
Email: mexarchou@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 25/6/2018
Αριθ. Πρωτ.: 23502

23502_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

α. ΜΕΛΕΤΗ

β. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

γ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ