Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια φρέσκου γάλακτος

25 Ιουνίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια Φ Ρ Ε Σ Κ Ο Υ Γ Α Λ Α Κ Τ Ο Σ ως παροχή σε είδος, για τις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων των νομικών προσώπων του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 25/6/2018
Αριθ. Πρωτ.: 23502

23502_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

α. ΜΕΛΕΤΗ

β. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

γ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ