Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών

8 Οκτωβρίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 8/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 37780

6.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2.Τεχνικές προδιαγραφές-Ηλεκτρικές συσκευές

7.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ