Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια μικροφώνων

26 Νοεμβρίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας μικροφώνων (4 τεμ. και βάσεις) για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο ΚΔΑΠ «ΦΡΟΥΡΙΟ» του τμήματος Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΓΕΛΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 26/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 45962

4.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ

1.Τεχνική περιγραφή για προμήθεια μικροφώνων 12-11-18 Φρούριο

5.ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝ.-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ