Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια οχημάτων - μηχανημάτων Δήμου Τρικκαίων

22 Οκτωβρίου 2018
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 8.08.2016 τεύχος Α), η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟY
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 22/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 28940

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 1)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΜΑΔΑ 2)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ_22_10_18_signed

ΤΕΥΔ_ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

DIEYKRINISEIS_2018-08-28_ΟΜΑΔΑ 2

Διευκρινίσεις 30_10_18_signed