Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

23 Δεκεμβρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 23/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 43172

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ

6Ο3ΓΩΗ9-ΓΥ0-ΠΕΡΙΛΗΨΗ

espd-request-v2(12)

notice(14)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 5)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 6)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 7)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 8)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ_11-12-20_signed