Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια πακέτων με σακούλες & φίλτρα για ηλεκτρικές σκούπες

23 Οκτωβρίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ΠΑΚΕΤΩΝ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΕΣ & ΦΙΛΤΡΑ, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 23/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 40589

6.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τεχνική περιγραφή για προμ. σακούλες για ηλεκ. σκουπές 2018

7.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ