Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια πετρελαιοειδών Δήμου Τρικκαίων & νομικών του προσώπων

9 Σεπτεμβρίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: Ασκληπιου 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 9/9/2021
Αριθ. Πρωτ.: 32814

1_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_451017

2_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΕΕΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ_signed