Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια σφραγίδων

23 Απριλίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 23/4/2018
Αριθ. Πρωτ.: 13995

13995_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ