Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια σπόρου γκαζόν

4 Ιουλίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια Σπόρου Γκαζόν, που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου & Κηποτεχνίας της Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 4/7/2018
Αριθ. Πρωτ.: 24933

6.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΣΠΟΡΟΣ ΓΚΑΖΟΝ

1η ΜΕΛΕΤΗ ΣΠΟΡΟΣ ΓΚΑΖΟΝ 2018

8. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ _ΣΠΟΡΟΣ ΓΚΑΖΟΝ