Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια υλικών οδοποιίας

15 Μαρτίου 2019
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών οδοποιίας για εργασίες οδοποιίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΓΕΛΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 15/3/2019
Αριθ. Πρωτ.: 7800

6.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

7.ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝ.-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ