Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια φαρμάκων, υγειονομικού αναλώσιμου υλικού κ.λ.π. για τα οχήματα του Δήμου

13 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην ανάθεση της προμήθειας: φαρμάκων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και κυτίων πρώτων βοηθειών για τον φαρμακευτικό εξοπλισμό των οχημάτων του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΚΑ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 13/9/2017
Αριθ. Πρωτ.: 47537

1_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2_ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.

3_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ