Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια καθισμάτων επισκέπτη

6 Ιουλίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια 20 καθισμάτων επισκέπτη για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ του τμήματος Παιδικής Μέριμνας και Τρίτης Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΓΕΛΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 6/7/2017
Αριθ. Πρωτ.: 34457

4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ _ ΚΑΡΕΚΛΕΣ_ ΗΦΑΙΣΤΟΣ

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ ΚΑΡΕΚΛΕΣ

5.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ ΚΑΡΕΚΛΕΣ_ΗΦΑΙΣΤΟΣ