Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια μοκετών

30 Νοεμβρίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ΜΟΚΕΤΩΝ, για τις ανάγκες των δομών (παιδικοί, βρεφικοί Σταθμοί) του Τμήματος Παιδικής Μέριμνας & Τρίτης Ηλικίας της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 30/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 65669

8.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ενδεικτικός για προμήθεια Μοκετών 25-9-17

9.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ