Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια ραφιών

13 Ιουνίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ΡΑΦΙΩΝ τύπου DEXION για την κάλυψη υφιστάμενου χώρου υπογείου και κατά συνέπεια τακτοποίησης του αρχείου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 13/6/2017
Αριθ. Πρωτ.: 29758

5.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ DEXION-01 χωρίς τοποθέτηση

6.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ