Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες του Δήμου

16 Φεβρουαρίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην εκτέλεση προμήθειας σημαιών για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων και των πλατειών του. Continue Reading Διακήρυξη για προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες του Δήμου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: panef@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 16/2/2018
Αριθ. Πρωτ.: 4728

6.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ. ΣΗΜΑΙΕΣ

7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ