Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες του Δήμου

16 Φεβρουαρίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην εκτέλεση προμήθειας σημαιών για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων και των πλατειών του.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 16/2/2018
Αριθ. Πρωτ.: 4728

6.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ. ΣΗΜΑΙΕΣ

7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ