Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια βιβλίων

20 Μαρτίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια εκατόν είκοσι τριών (123) ΒΙΒΛΙΩΝ για τον εμπλουτισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 20/3/2018
Αριθ. Πρωτ.: 9851

6.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

7.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ