Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια υλικών καθαριότητας του Δήμου & Νομικών Προσώπων

21 Δεκεμβρίου 2016
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει οτι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές η προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων και των νομικών του προσώπων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 24313 51203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 21/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 68401

1_Διακήρυξη

2_Περίληψη

3_Παραλαβή τευχών

4_Τεχνική προσφορά

5_Τιμολόγια προσφοράς