Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια υλικών λατομείου (οδοποιίας)

6 Δεκεμβρίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια YΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ), για τις ανάγκες συντήρησης των οδών που ευρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 6/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 66560

9.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2.ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.

10.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ