Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια υλικών συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού

16 Μαρτίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου & Κηποτεχνίας της Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 16/3/2018
Αριθ. Πρωτ.: 9377

8.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.

2.1η ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2018

9.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ