Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Τρικάλων, για το σχολικό έτος 2022-2023 και ωφελουμένων ΚΗΦΗ, για το έτος 2023

14 Ιουνίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 14/6/2022
Αριθ. Πρωτ.: 27888

27888_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

27904_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_MEΛΕΤΗ

2_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΕΕΕΣ_espd-request-v2

3_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ