Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

25 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ.585/2018 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:ΩΧ2ΜΩΗ9-1ΥΒ), και το υπ’ αριθμ. πρωτ.2596/148560/24.09.2018 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΔΕΚΑΕΞΙ (16) άτομα. Continue Reading Διακήρυξη για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΒΙΤΣΑΣ
Τηλ.: 2431351182
Τρίκαλα, 24/9/2018
Αριθ. Πρωτ.: 35112

ATT00010

ATT00004

ATT00007