Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓΙΑΜΟΝΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ

15 Φεβρουαρίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓΙΑΜΟΝΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: Α. Καρρανάσιου
Τηλ.: 2431063236
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 15/2/2018

NEA ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13-2-2018

Τεχνική έκθεση Νησακι

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5.ΣΑΥ ΝΗΣΑΚΙ

6.ΦΑΥ νησακι

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΔ

ΕΣΥ_ 4412

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ νησακι