Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΙΑΟΥΛΗ 1

19 Φεβρουαρίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΙΑΟΥΛΗ 1