Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α' ΚΑΠΗ & ΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

22 Φεβρουαρίου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Τ. Δ/νση: ΙΑΚΩΒΑΚΗ 5 & ΜΙΑΟΥΛΗ
Ταχ. Κωδ.: 42100
Τηλ.: 2431063222
Τρίκαλα, 22/2/2019
Αριθ. Πρωτ.: 5482

Ω2Σ9ΩΗ9-ΝΕΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α’ ΚΑΠΗ- ΒΟΗΘΙΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ