Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου-Μ. Κεφαλοβρύσου-Διαλεκτού-Διποτάμου

12 Μαρτίου 2018
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων προκηρύσσει δημόσια φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου, για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων και σχολικών αγροτεμαχίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΟΡΛΙΔΑ
Τηλ.: 2431351111
Τρίκαλα, 12/3/2018
Αριθ. Πρωτ.: 8310

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΛΩΡΕΙΑ