Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΙΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

19 Ιουνίου 2020
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων προκηρύσσει δημόσια φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου, για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που προορίζεται για κτηνοτροφική εγκατάσταση και βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Γλίνους της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ.: 2431351112
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 19/6/2020
Αριθ. Πρωτ.: 16833

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Τρίκαλα 12