Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

19 Ιουνίου 2020
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων προκηρύσσει δημόσια φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου, για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που προορίζονται για κτηνοτροφική εγκατάσταση και βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων. Continue Reading ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ.: 2431351112
Email: m.kyriak@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 19/6/2020
Αριθ. Πρωτ.: 16846

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΑΙΟΠΟΥΛΟΣ -ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Τρίκαλα 18