Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Διαλεκτού

2 Νοεμβρίου 2017
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων προκηρύσσει δημόσια φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου, για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα Διαλεκτού.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: Κυριακοπούλου Μαρία
Τηλ.: 2431351112
Τρίκαλα, 2/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 59174

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ 27