Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Ζηλευτής

2 Νοεμβρίου 2017
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων προκηρύσσει δημόσια φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου, για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα Ζηλευτής.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: Κυριακοπούλου Μαρία
Τηλ.: 2431351112
Τρίκαλα, 2/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 59181

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΖΗΛΕΥΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 27