Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΑΝΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 50 Τ.Μ.

18 Μαΐου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ