Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

11 Δεκεμβρίου 2017
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων προκηρύσσει δημόσια φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου, για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Τρικκαίων που ο συνολικός αριθμός τους εκτιμάται στα εκατό (100) περίπου οχήματα σε ετήσια βάση.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΟΡΛΙΔΑ
Τηλ.: 2431351111
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 8/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 67310

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ