Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για την κατασκευή αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Αγρελιάς

9 Οκτωβρίου 2018
Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΑΓΡΕΛΙΑΣ» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: Μιαούλη
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ
Τηλ.: 2431063246
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 9/10/2018

0.ΕΞΩΦΥΛΛΟ_signed

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_signed

4 ΕΣΥ_signed

5.ΣΑΥ_signed

6.ΦΑΥ_signed

Διακήρυξη (κάτω των ορίων 2-3-18)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΡΕΛΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ AGRELIA ΩΖΕΚΩΗ9-ΙΝΒ (1) (2)

ΤΕΥΔ