Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Γ΄ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

2 Ιουνίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Τ. Δ/νση: ΙΑΚΩΒΑΚΗ 5 & ΜΙΑΟΥΛΗ
Ταχ. Κωδ.: 42132
Πληρ.: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ.: 2431063225
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 2/6/2021
Αριθ. Πρωτ.: 16962

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ KTIΡΙΟΥ KATAΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Γ’ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΨΗ6ΠΩΗ9-ΨΘ2 ΜΙΣΘΩΣΗ Γ΄ΚΑΠΗ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 16969-28-05-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ