Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ)

9 Απριλίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ& ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: Ασκληπιου 18
Ταχ. Κωδ.: 42132
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 9/4/2021
Αριθ. Πρωτ.: 10484

4.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ doc

6.ΥΠΟΔ.1__ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_αντί Ποινικού Μητρώου

7.ΥΠΟΔ.3_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ασφαλιστικοί φορείς