Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για την προμήθεια πυροσβεστήρων

2 Νοεμβρίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ, για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτισμού-Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε διάφορες κτιριακές εγκαταστάσεις.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 2/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 59209

8.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2.Τεχνική Έκθεση προμήθειας πυροσβεστήρων 2017

9.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ