Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για την προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Τρικκαίων

7 Νοεμβρίου 2016
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής ανά ομάδα η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών του Δήμου Τρικκαίων». Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 24313 51203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 7/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 59432

2_Περίληψη Διακήρυξης

1_Διακήρυξη Παιδικές Χαρές

3_Τεχνική Έκθεση

1η Διευκρίνηση