Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για την υλοτόμηση του διακατεχόμενου δάσους Αγρελιάς-Κουμαριάς

7 Οκτωβρίου 2016
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων προκηρύσσει δημόσια φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου, για την εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτόμησης και απολήξεως των λημμάτων των συστάδων 1α, 1β, 2α, 2β, 3α, 3γ, 7α, 7γ, και 9α του δημοτικού - διακατεχόμενου δάσους Αγρελιάς - Κουμαριάς.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Τρίκαλα, 7/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 53840

att00007 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗ ΔΑΣΟΥΣ ΑΓΡΕΛΙΑΣ-ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ