Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

3 Ιουλίου 2019
Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ.: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Τηλ.: 2431063236
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 3/7/2019

ΑΔΑΜ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ _ΑΔΑ

1.Τεχνική περιγραφή_signed

2.Προϋπολογισμός_signed

3.Τιμολόγιο_signed

4.Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων_signed

5.Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων_signed

6.ΣΑΥ_signed

7.ΦΑΥ_signed

20180209-TEYD_v1 0

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ