Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για βιβλιοδεσία αρχείων του Δήμου

8 Μαΐου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στη βιβλιοδεσία αρχείων του Δήμου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του. Continue Reading Διακήρυξη για βιβλιοδεσία αρχείων του Δήμου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351213
Email: mexarchou@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 8/5/2018
Αριθ. Πρωτ.: 16145

16145_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ